Sadarbība bez līguma

Attālinātais līgums ir līgums starp Klientu (Saskaņā ar Patērētāju aizsardzības likumu (turpmāk tekstā – PAL)) un Pārdevēju (PAL) vai Pakalpojumu sniedzēju (PAL), saskaņā ar Pārdevēja vai Pakalpojumu sniedzēja piedāvājuma, kas izteikts adresētā vai neadresētā veidā, drukātās vai elektroniskās vēstules veidā, katalogā, reklāmas periodikas formā, kas nogādāti Klientam ar kupona palīdzību, pa telefonu, faksu, internetu, e-pastu, televīziju, radio vai arī jebkuru citu informācijas nosūtīšanas vai translēšanas veidu.

Attālinātais līgums stājas spēkā, klientam internetā, pa telefonu vai izmantojot jebkuru citu tehnoloģisko risinājumu, veicot pasūtījumu un saņemot no Pārdevēja e-pasta apstiprinājuma par veiktā pasūtījuma saņemšanu. Pasūtījums un pasūtījuma apstiprinājums tiek uzskatīti par saņemtiem brīdī, kad tie kļūst pieejami pusei, kurai tie attiecīgi tika adresēti.

Pārdevējs apņemas izpildīt attālinātā līguma noteikumus ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, ja vien puses nav vienojušās citādāk.

Sadarbība bez līguma jeb attālinātā vienošanās

Jūs piekrītat, ka:

  1. mans uzdevums ir zemāk aprakstīts vai uz elektronisko pastu nosūtīts kā DARBA UZDEVUMS,
  2. darba samaksa ir atbilstoši norādītajai summai sazinoties  un rēķins tiks apmaksāts norādītajā termiņā.
  3. esat iepazinies un piekrītat noteikumiem, kas minēti līgumā https://mediabox.lv/dokumenti/ -> līgums,
  4. atlīdzība ir taisnīga un pietiekoša par paredzētā Darba vai Pakalpojuma izpildi.
  5. Gadījumā, ja rēķins netiek apmaksāts, Izpildītājs (MediaBox.lv, Rolands Umbrovskis) ir tiesīgs, aizstāvot savas finansiālās intereses, piedāvāt izstrādāto risinājumu (Darbu) citiem pasūtītājiem  par samaksu vai bez maksas. Nenomaksātais rēķins tiks nodots parādu atgūšanas procesa uzsākšanai parādu atgūšanas kompānijai (uzzini vairāk par kavētiem maksājumiem).

Sūtot darba uzdevumu vai lūdzot izpildīt darbu, tiek uzskatīts, ka esat iepazinušies ar šiem noteikumiem un automātiski tiem piekrītat.

Tas arī viss!

Noslēgt vienošanos!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Rolands Umbrovskis (MediaBox.lv) patur tiesības šos noteikumus mainīt jebkurā laikā, par to iepriekš nebrīdinot.