Apes novads

Apes novads

Apes novads atrodas Vidzemes reģiona ziemeļaustrumos. Tas robežojas ar Alūksnes, Gulbenes, Smiltenes un Valkas novadiem, kā arī IgaunijasValgas un Veru apriņķiem. Apes novads sastāv no Apes pilsētas, kurš ir arī novada centrs, Apes pagasta, Gaujienas pagasta, Trapenes pagasta un Virešu pagasta.

2014. gada sākumā uzsāku Apes novada mājas lapas uzlabošanas darbus. Galvenie uzdevumi bija un ir uzlabot tieši WordPress lapas ātrdarbību, kā arī sniegt konsultācijas par satura mārketingu.