Interneta mājas lapas saturs un stratēģija

Jūsu mājas lapas saturs parāda kāda ir Jūsu kompānija un kādi pakalpojumi vai produkti. Labi uzrakstīts saturs var palīdzēt sasniegt mājas lapas mērķus ātrāk, veidojot īsus, vidējus vai padziļinātus izpētes rakstus.

Internetā katram vārdam, attēlam vai simbolam ir nozīme. Pareizi veidots saturs palīdzēs veiksmīgāk nodot informāciju par Jums un Jūsu pakalpojumiem vai produktiem, palielinot arī pārdošanas apjomus. Labi veidots interneta saturs liks arī Jūs nozarē esošajiem uzņēmumiem uz Jums jau skatīties citādāk, liks ieklausīties un sekot Jums kā labās prakses paraugam.

Minimālais satura garums

Nav īsti definēts minimālais satura garums, jo nav vajadzības “liet ūdeni” vai izlaists svarīgus datus. Kā piemēru var minēt attēlu un pētniecisku rakstu. Attēlam tekstuālā daļa būs ļoti maza, bet dziļās izpētes rakstam teksts var būt uz vairākām lapām rakstīts. Svarīgi, lai saturs būtu kvalitatīvs. MediaBox.lv saviem klientiem un savos darbos kā minimālo satura garumu ir izvēlējies 300 vārdus ar attēliem un 500 bez grafiskiem elementiem. 300 vārdu ir mazliet vairāk kā preses relīzes ievads, bet 500 vārdi ir apmēram viena A4 lapaspuse.

Saistīties pakalpojumi: SEO pakalpojumi, Mājas lapas satura rediģēšanas un papildināšanas pakalpojumi.