Domēna vārda reģistrācija un lietošana

Domēna vārda reģistrācija un lietošanas tiesību iegūšana uz noteiktu laiku notiek pēc domēna pieteikšanas, pieteikuma izskatīšanas un domēna vārda lietošanas tiesības apmaksas. Par sekmīgu domēna reģistrāciju uz e-pastu tiek izsūtīts apstiprinājums.

Reģistrēt var tikai tādu vārdu, kas reģistrācijas brīdī ir brīvs.

Uz doto brīdi domēnu reģistrēšana ir pārtraukta, līdz atkal radīsies lielāks pieprasījums.