2012. decembra WordPress kopsavilkums

Pagājušā gada nogalē, ka Google izveidoja savas “grupas”, arī es izveidoju nelielu WordPress kopienu. Kopā katru mēnesi būs neliels atskats uz iepriekšējā mēnesī notikušo saistībā ar WordPress izstrādi. Zemāk pārpublicētais no mana pirmā sagatavotā WordPress kopsavilkuma par 2012. gada decembri. Pirms kāda laika radās doma, ka reizi 2 nedēļās vajadzētu veidot tādu kā nelielu apkopojumu […]