Apmaksa

Apmaksa par izstrādātajām mājas lapām vai pakalpojumiem notiek atbilstoši Līgumam.

Bankas konts un apmaksa

kam:Rolands Umbrovskis
banka:Swedbank AS
konts:LV25HABA0551021413772
BIC:HABALV22

Reg. nr:17118211235
Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības nr.: AD0005475

Apmaksājot pasūtījumu, izmantojot bankas pārskaitījumu, maksājuma mērķī OBLIGĀTI norādiet pasūtījuma ID vai rēķina numuru. Pasūtījums tiks nodots Jums tiklīdz nauda būs bankas kontā. Cenā ir ietverti maksājamie nodokļi.

Gadījumā, ja jāveic piegāde, preces piegādes izmaksas NAV iekļautas.

Lūgums ņemt vērā, ka banku maksājumi netiek apstrādāti automātiski. Bankas maksājumus apstrādāju darba dienās no 8:00-20:00.

Apmaksas noteikumi

Kā notiek apmaksa par izstrādātajām mājas lapām.

  • Summām līdz 150 EUR priekšapmaksa ir 75 EUR. Gadījumā, ja apmaksājamā summa ir mazāka par 75 EUR, tā ir maksājama 100% apmērā.
  • Summām virs 150 EUR priekšapmaksa ir 50% apmērā (ar līgumu). Bez līguma 100%;
  • Ja apmaksājamā summa ir sadalīta vairāk kā divos maksājumos, pirmā iemaksa var būt arī lielāka.

eRēķins

Par visiem pakalpojumiem rēķins tiek sagatavots elektroniski un tiek nosūtīts uz līgumā norādītās kontaktpersonas e-pastu PDF formātā, izmantojot team.house tiešsaistes rēķinu sitēmu.

Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. (Apmaksājot rēķinu, lūdzu, norādiet rēķina numuru).

Summas atmaksa

Summa var tiks atmaksāta 100%* gadījumos, ja darbs pie projekta vēl nav uzsākts*.

* gadījumos, ja rodas papildus faktiskie izdevumi, valūtu konvertāciju rezultātā vai starpbanku pārskaitījumos, tiek atskaitīti no iemaksātās summas.

Samaksas aprēķins notiek pēc FAKTISKI nostrādātā laika

Summa ir par FAKTISKO darbu, neieskaitot kafijas pauzes, pusdienlaiku un citas blakus lietas, tikai darbs pie tīmekļa aplikācijas, kurš tiek uzskaitīts līdz sekundes precizitātei.

Stundas likme: 78 EUR (visi nodokļi ir iekļauti).

Piemēram, ja darbs pie projekta ir 2:36 minūtes, tad arī aprēķins tiek veikts par 156 sekundēm.

Līgums un darba uzdevums

Līgums tiek sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā. Līguma obligāta sastāvdaļa ir darba uzdevums.

Darba uzsākšana, pieņemšana-nodošana

  • Darbs pie projekta tiek uzsākts tikai pēc pirmās iemaksas (vai pilnas apmaksas, ja summa ir mazāka par 150 EUR).
  • Darbs tiek nodots lietošanai tikai tad, kad ir veikta otrā (pirmspēdējā) vai pēdējā iemaksa (atbilstoši līgumam)
  • BEZ LĪGUMA: darbs tiek nodots lietošanai TIKAI tad, kad ir 100% apmaksāts projekts

Kavēti maksājumi

Ja nevarat veikt norēķinus rēķinā norādītajā termiņā, un nebūsiet laikus sazinājies ar mani, nenomaksātais rēķins tiks nodots parādu atgūšanas procesa uzsākšanai parādu atgūšanas kompānijai. Tas nozīmē, ka Jūsu parādsaistību kopējā summa tikai pieaugs, jo tiks aprēķināti kavējuma procenti un parāda atgūšanas izdevumi par rēķina apmaksas kavēšanu. Tāpēc iesakām sazināties ar mani jau laikus, lai vienotos par rēķina apmaksas kārtību. Kavējuma soda naudas apmērs ir 10% no apmaksājamās summas (atbilstoši PTAC ieteikumam).

Autortiesības

(izraksts no Līguma). Izpildītājs = Rolands Umbrovskis.

  • 7.4 Izpildītājam ir tiesības ievietot savā mājas lapā Internetā un citos Izpildītāja reklāmas materiālos atsauces un norādes uz Izpildītāja veiktajiem Darbiem, kā arī norādīt Pasūtītāja nosaukumu un izmantot Pasūtītāja logotipu.
  • 7.5 Gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlas nenorādīt atsauces darbā uz Izpildītāja interneta mājas lapu ar Izpildītāja nosaukumu un aktīvo saiti (do-follow), papildus pie līguma summas ir pieskaitāmi licencēšanas izdevumi.

Pasūtītājs nekādā veidā nedrīkst slēpt patieso darba Izpildītāju (tai skaitā līgumdarbu, akorddarbu, vai citu ar daļēju vai pilnu iesaistīšanos projektā), par to iepriekš rakstiski nevienojoties ar Izpildītāju.